Домой / O’qituvchilar uchun

O’qituvchilar uchun

Kollej o’qituvchilarining huquqlari:

 • Belgilangan tartibda kollej Ilmiy Kengashlariga saylash va saylanish;
 • Kollej faoliyatiga taaluqli masalarni muhokama qilishda ishtirok etish;
 • Kollej axborot-resurs markazi, o’quv va ilmiy bo’limlarining xizmatlandan, shumngdek, iitimoiy-maishiy, tibbiy va boshqa bo’limlar xizmatidan jamoa shartnomasiga muvofiq foydalamsh;
 • O’qitishning uslub va vositalarini tanlash, o’quv va ilmiy jarayonmng yuqon siiatim ta’minlovchi ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish;
 • Kollej ma’muriyatining buyruq va farmoyishlari yuzasidan qonunchilikda belgilangan

tartibda murojaat qilish;

 • Qonunchilikda belgilangan tartibda lavozimlarm egallash, tanlovlarda qatnashish;
 • O’zlari ishlayotgan kafedradan tashqari boshqa kafedra, muassasalarda o’rmdoshhk asosida ishlash (asosiy ish joyi bilan kelishilgan holda);
 • O’z fani bo’yicha sifatli darsliklar va o’quv qo’llanmalar tayyorlash;
 • Xorijiy hamkasblarning sohaga doir ilmiy va o’quv-uslubiy adabiyotlari bilan tanishishva ular bilan fikr almashish;
  • Nazariy bilimlarini, amaldagi tajribasini, ilmiy tadqiqot ohb bonsh uslubini, pedagogikmahoratini taraqqiy qildirish;
  • O’quvchilarni o’z qobilyatini amalga oshirish ishlariga rahbarhk qilish;
  • O’zbekiston respublikasi kasb-hunar ta’limiga oid qonunchilikda belgilangan boshqa huquqlarni amalga oshirish.

Kollej o’qituvchilarining majburiyatlari:

 • Ta’lim to’g’risidagi qonunchilik, mehnat va texnologiya intizomi, kollej Ustavi, lcnki mehnat tartibi qoidalariga rioya qilish;
 • O’zining   xizmat   vazifalarini   vijdonan   bajarish   va   o’qituvchihk   sha mga   dogtushurmaslik;
 • Ish jarayonida muloqot qiladigan kollej xodimlari, o’quvchilari va boshqalar bilanhushmuomala bo’lish;
  • Ish beruvchining qonuniy buyruqlarini bajarish, har yih tasdiqlanadigan shaxsiy re]a asosida o’quv uslubiy, ilmiy va ma’naviy — ma’rifiy ishlarni o’z vaqtida va sifatli bajarish, xususan:

a)o’quv yuklamalari hajmini, o’quv-uslubiy, ilmiy o’quv-tashkihy ishlarni tasdiqlangan shaxsiy reja asosida bajarish va ma’naviy-ma’rifiy ishlarda ishtirok etish;

b)darslik, o’quv qo’llanma tayyorlash, ilmiy maqolalar monografiyalar yozish;

c)tarbiyaviy ishlarni olib borish, o’quvchilar bilan ma’naviy-ma’rifiy ishlarda bevosita ishtirok etish, shu jumladan darsdan tashqari vaqtlarda o’tkaziladigan tadbirlarda;

d)Ilmiy kengash tomonidan tasdiqlangan kafedra ilmiy mavzularda ishtirok etish;

e)o’z malakasini muntazam ravishda oshirish;

 • Mehnatni muhofaza qilish xavfsizlik texnikasi va ishlab chiqansh samtanyasiga doir

qoidalarga rioya qilish;

 • Kollejning mol-mulkini avaylash, undan oqilona foydalanish;
 • Ish beruvchiga bevosita yetkazilagan xaqiqiy moddiy zararni qoplash;
 • Kollej jamoatchilik ishlarida qatnashish;
 • Pedagogik va o’quv jarayonning samaradorligini ta’minlash;
 • Zamonaviy sivilizasiya va demokratiya sharoitida ta’lim oluvchining tanlagan yo’nalishi (mutaxassisligi)   bo’yicha yuksak kasbiy tayyorgarlikni, mehnatga bo’lgan qobiliyatni

shakllantirish;

 • Chet tili va axborot texnologiyalaridan savodxonhgmi oshmb borish;
 • O’quvchilarda mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik, ijodiy qobiliyatini shakllantirish;
 • O’zining odobi, madaniyati, ma’naviy saviyasi bilan o’rnak bo’lish;
 • Kiyinish madaniyatiga rioya etish;
 • Respublikada amalga oshirilayotgan islohotlar va jahonda ro’y berayotgan yangiliklardan xabardor bo’lish;
 • O’zi o’qitadigan fan dasturini muntazam fan va texnika yutuqlari asosida   boyitib

borish;

 • Darslarni yuqori saviyada o’tish;

3.4.18.Har o’quv yili boshlangunga qadar o’zi o’qitadigan fanlarning ishchi o’quv dasturini tayyorlash;

3.4.19.O’quvchilar bilimini xolisona baholash;

3.4.20.Yangi pedagogik texnologiyalarni dars jarayonida qo’llash.